Muhamad Sayuti Mansor

Muhamad Sayuti Mansor

Langkah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) memperkenalkan garis panduan baharu mengenai lesen minuman keras baru-baru ini, menimbulkan pelbagai reaksi dalam masyarakat.

Di satu pihak, cadangan itu ditentang habis-habisan dengan alasan pelaksanaan kawalan berkenaan bakal menyekat kebebasan individu, terutama masyarakat bukan Islam.

Pihak lain pula menyambut baik hingga ada berpendapat penjualan arak sama sekali tidak wajar dibenarkan di Malaysia yang dianggap sebagai negara yang penduduk majoriti beragama Islam.

Dalam menanggapi polemik ini, kita perlu mengenal pasti beberapa isu yang menjadi landasan kepada permasalahan. Beberapa isu pokok perlu diselesaikan dan dijelaskan. Ia saling berkait dengan persoalan ini hingga berpotensi menimbulkan salah faham dalam kalangan masyarakat.

Pertama, kedudukan hukum arak kepada masyarakat Muslim. Ia jelas perkara dilarang seperti ditegaskan berulang kali baik dalam al-Quran mahupun sunnah. Bahkan, larangan turut meliputi segala aspek berkaitan arak seperti terbabit dalam memproses, menjual, dan membawanya.

Namun, Islam turut bertoleransi dan bertolak ansur dalam menjamin hak kebebasan masyarakat bukan Muslim yang hidup di wilayah pentadbiran Islam.

Hal ini banyak dibincangkan ulama muktabar baik pada zaman klasik mahupun kontemporari dalam topik berkenaan Ahkam Ahl al-Dhimmah yang menyentuh tatacara mengurus hubungan antara masyarakat Muslim dan bukan Muslim di negara Islam.

Majoriti ulama bersepakat masyarakat bukan Muslim perlu diberikan kebebasan mengamalkan kepercayaan dan gaya hidup mereka, termasuk meminum arak.

Justeru, mereka tidak akan dikenakan sebarang hukuman hudud mahupun takzir sekiranya didapati meminum arak seperti termaktub dalam undang-undang jenayah Islam.

Bahkan jaminan kebebasan ini sampai ke satu tahap terdapat ulama memberikan hak kepada orang bukan Islam untuk menuntut ganti rugi, sekiranya minuman araknya dirosakkan orang Islam.

Justeru, kita perlu membezakan antara persoalan status keharaman arak dalam Islam dengan kebenaran diberikan Islam kepada penganut agama lain.

Islam tidak memaksakan kepercayaannya kepada penganut agama lain. Namun, Islam meletakkan garis panduan jelas dalam menguruskan hak kebebasan masyarakat bukan Islam.

Ini dilakukan bagi menjamin kerukunan dan kesejahteraan hidup masyarakat berbilang agama terutama dalam masyarakat majoriti Muslim.

Oleh itu, kebenaran meminum arak hanya tertakluk kepada tempat persendirian mereka, bukannya di ruangan awam seperti pasar dan jalanan. Begitu juga kebenaran ini hanya khusus bagi masyarakat bukan Islam sahaja.

Mereka dilarang keras untuk menjual minuman keras kepada orang Islam, apatah lagi mempromosikannya kepada orang Islam untuk membelinya. Jika ini dilakukan, mereka dianggap melampaui batasan kebebasan diberikan Islam. Justeru akan dikenakan hukuman.

Dengan ini, kita dapat memahami letak duduk sebenar isu yang menjadi polemik ini. Isu yang sepatutnya menjadi fokus perbincangan ialah garis panduan dicadangkan kerajaan untuk mengawal proses penjualan arak kepada masyarakat bukan Islam.

Jika dinilai daripada neraca pandang syariah, ini jelas termasuk dalam bab pentadbiran pemerintah (siyasah syariah) terhadap rakyatnya. Oleh itu, sebarang keputusan diambil perlu berdasarkan pertimbangan implikasi kemaslahatan dan kemudaratan kepada rakyat.

Kewibawaan diberikan kepada pemerintah untuk menghalang dan menyekat sesuatu perkara yang boleh membawa kepada bahaya serta malapetaka berlandaskan prinsip 'sadd al-zarai' (menutup jalan menuju kemudaratan) dalam hukum Islam.

Pada masa sama, skop perbahasan perlu diperluaskan meliputi keseluruhan masyarakat, tidak terhad kepada masyarakat Muslim semata-mata.

Masyarakat sivil di negara ini perlu mengambil bahagian dalam mencari penyelesaian bagi permasalahan ini yang membabitkan ancaman dan bahaya kepada ketenteraman ruang awam serta memberi kesan negatif kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa dan agama.

Hal ini sudah lama dipraktikkan di negara bukan Islam lain terutama di Barat yang mengambil langkah proaktif mengawal penjualan minuman keras seperti mengehadkan lesen penjualan, mengkhususkan premis tertentu sahaja serta menetapkan masa terhad bagi penjualannya.

Ini semua dilakukan atas dasar kesedaran bagi membendung gejala sosial dan melindungi masyarakat umum daripada bahaya yang timbul daripadanya tanpa memerlukan kepada sentimen agama.

Oleh itu, kita dapati amat wajar kerajaan meneruskan langkah mengetatkan garis panduan lesen jualan minuman keras di tempat awam. Bahkan, inisiatif ini perlu diperluaskan di kawasan lain serta merangkumi semua kategori minuman keras memabukkan.

Bukti ancaman kemudaratan perlu dicegah melalui tindakan ini amat jelas berdasarkan peningkatan berterusan statistik kes pemandu mabuk, keganasan domestik dan gangguan awam dilakukan pemabuk.

Pada masa sama, langkah ini perlu diambil dengan pendekatan lebih inklusif membabitkan keseluruhan masyarakat berbilang bangsa dan agama di negara ini.

Penjelasan perlu dibuat bagi memberi kesedaran dan pencerahan berkenaan tujuan utama tindakan ini diambil kerajaan.

Cara ini ternyata pendekatan 'menang-menang' dengan masalah dapat diatasi dan stigma serta persepsi negatif seperti ancaman terhadap kebebasan masyarakat bukan Islam dapat dielakkan sama sekali.

Penulis adalah Penganalisis di Institut Kajian Tinggi Islam Antarabangsa (IAIS) Malaysia

BH, New Straits Times Press, 29 NOV 2020

Source: https://www.bharian.com.my/kolumnis/2020/11/759575/had-lesen-jualan-arak-langkah-tepat-bendung-gejala-sosial

RENTETAN daripada komen-komen kontroversi Presiden Perancis Emmanuel Macron terhadap Islam serta tindakan beliau mempertahankan perbuatan menghina Nabi Muhammad SAW, umat Islam di seluruh dunia telah bangkit menyatakan bantahan dan amarah. Sehubungan dengan itu, Macron telah mengeluarkan beberapa kenyataan balas bagi membuat penjelasan dan meredakan ketegangan. Beliau berulang kali mempertahankan prinsip kebebasan bersuara, termasuk kebebasan untuk memperolokkan agama. Dalam masa yang sama, beliau turut menegaskan hak kebebasan beragama bebas diamalkan termasuk oleh umat Islam Perancis.

Namun begitu, dakwaan ini dapat dipersoalkan kesahihannya dalam konteks realiti hubungan antara negara dan agama di Perancis. Ini kerana Perancis mempunyai undang-undang khusus bagi menangani masalah anti-semitisme. Sebarang perbuatan menzahirkan kebencian terhadap masyarakat Yahudi adalah dilarang, termasuk perbuatan mengkritik negara Israel dan rejim Zionis. Justeru, timbul persoalan berkenaan layanan berbeza terhadap agama Islam apabila perbuatan mempersendakan Islam yang menyemarakkan Islamofobia di Perancis dipertahankan atas nama kebebasan bersuara.

Selain itu, reaksi Macron sendiri dalam menghadapi kritikan keras masyarakat antarabangsa turut dipersoalkan. Ini kerana beliau sendiri seakan melatah apabila dikritik tajam oleh pemimpin dunia yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh Presiden Turki yang menyifatkan beliau sebagai memerlukan ‘rawatan mental’. Begitu juga Kementerian Luar Perancis yang menyeru supaya seruan boikot terhadap produk Perancis dihentikan serta-merta dan menganggapnya sebagai tidak berasas. Hal yang sama berlaku apabila kehidupan peribadi beliau menjadi mangsa olokan seperti tindakan Presiden Brazil yang mempersendakan jarak perbezaan usia diantara Macron dan isterinya.

Seterusnya, dakwaan bahawa kebebasan beragama bebas diamalkan di Perancis turut dipertikaikan. Larangan pemakaian simbol agama seperti hijab bagi muslimah, mempamerkan salib bagi penganut agama Kristian dan lilitan kepala lelaki Sikh di sekolah, bangunan kerajaan serta tempat awam yang lain jelas menyekat kebebasan mengamalkan ajaran agama. Bahkan tindakan keras telah diambil kepada mereka yang ingkar seperti tindakan buang sekolah kepada pelajar. Justeru itu, jelaslah dakwaan Macron berkenaan kebebasan bersuara dan beragama bukanlah sesuatu yang mutlak. Terdapat situasi di mana kebebasan bersuara serta beragama dapat dihalang melalui campur tangan negara. Oleh itu, timbul persoalan berkenaan pola hubungan antara negara, agama dan prinsip kebebasan di Perancis.

Bagi menjawab persoalan ini, kita perlu memahami konteks yang lebih menyeluruh berkenaan hubungan antara negara dan agama di Perancis. Perancis mengamalkan dasar sekularisme yang memisahkan agama daripada negara. Sekularisme merupakan ideologi dan pandangan alam (worldview) yang memfokuskan kepada aspek keduniaan dan materialisme dan meninggalkan aspek keagamaan. Manakala sekularisme versi Perancis yang dikenali sebagai laïcité dapat merupakan sekularisme garis keras yang bersifat asertif. Melalui dasar ini, sekularisme dianggap sebagai ideologi rasmi negara dan perlu memainkan peranan aktif memastikan ruang awam adalah bebas daripada unsur keagamaan.

Selain itu, dasar Perancis turut kuat dipengaruhi oleh elemen republikanisme, sebuah ideologi yang mementingkan hubungan langsung rakyat dengan negara serta nilai-nilai asas yang perlu diterapkan negara kepada rakyatnya. Ini menjadi justifikasi bagi dominasi institusi negara dalam ruang awam untuk menerapkan nilai sekularisme sebagai identiti negara dan seterusnya menghalang pengaruh nilai keagamaan. Elemen kepelbagaian budaya dan agama yang terhasil daripada kedatangan imigran luar juga kurang diambil kira dalam republikanisme Perancis. Bahkan para imigran ini yang dilihat perlu berintegrasi sepenuhnya kedalam masyarakat asal Perancis dan mengutamakan nilai-nilai masyarakat sekular yang sedia ada.

Dengan itu, kesemua elemen sekularisme, laïcité dan republikanisme ini memainkan peranan besar dalam menentukan perhubungan antara negara, agama dan kebebasan di Perancis. Ini tercermin melalui penjelasan Emmanuel Macron terhadap prinsip kebebasan yang diamalkan di negara beliau. Undang-undang anti-semitisme digubal untuk menjaga hak masyarakat Yahudi daripada terus didiskriminasikan. Dalam hal ini Macron membezakan antara kebebasan untuk mempersendakan agama sebagai sebuah ajaran (blasphemy), dengan larangan untuk mendiskriminasikan penganut agama berkenaan (public defamation). Oleh itu perbuatan mempersendakan dan memperolokkan Judaisme sebagai sebuah ajaran agama adalah dibenarkan, namun perbuatan menzahirkan kebencian terhadap penganutnya dianggap sebagai anti-semitisme yang dilarang.

Begitu juga halnya dengan reaksi beliau yang mengkritik tindakan boikot serta serangan peribadi yang ditujukan terhadap beliau. Ini dianggap sebagai melampaui batasan kerana dapat memudaratkan kehidupan masyarakat serta imej peribadi. Dalam kedua hal ini, jelas bahawa ideologi sekularisme telah dijadikan kayu ukur bagi menentukan had kepada kebebasan bersuara. Fokus hanya diberikan terhadap perbuatan yang mampu memberikan kesan buruk terhadap kehidupan fizikal serta material manusia, sedangkan perbuatan memburukkan imej dan simbol suci agama dianggap tidak mendatangkan sebarang mudarat fizikal dan material kepada sesiapa, justeru dibenarkan atas dasar kebebasan bersuara.

Manakala dalam isu kebebasan mempraktikkan agama, laïcité dan republikanisme memainkan peranan penting dalam membatasi kebebasan beragama sekadar dalam ruang peribadi kehidupan rakyat, sedangkan interaksi di ruangan awam perlu didominasi oleh ideologi negara iaitu laïcité yang menghalang sebarang simbol serta nilai agama. Hal ini bersesuaian dengan realiti ajaran Kristian di Barat hari ini yang telah mengalami proses sekularisasi, iaitu pemisahan antara institusi gereja dan negara, dengan ruang politik, ekonomi, dan sosial telah lepas bebas daripada kawalan agama. Namun begitu masalah timbul apabila ideologi ini terpaksa berhadapan dengan sistem agama yang bersifat komprehensif seperti yang terdapat pada agama Islam. Dalam hal ini, negara terpaksa campur tangan untuk menghadkan peranan agama kepada aspek peribadi semata-mata.

Walhasil, jelas bahawa prinsip kebebasan bersuara dan beragama yang dilaungkan bukanlah bersifat neutral dan sama rata kepada semua. Sebaliknya, ia sangat dipengaruhi oleh ideologi yang menjadi dasar kepada negara. Dalam hal ini, adalah menjadi satu ironi apabila prinsip kebebasan itu sendiri dijadikan alat yang berkhidmat untuk memperjuangkan ideologi yang bersifat memusuhi agama, manakala dalam masa yang sama mengekang kebebasan beragama. Ternyata bahawa kita sedang bermain di atas padang yang tidak sama rata, apabila hak kebebasan bersuara untuk memusuhi dan mempertikaikan agama dibiarkan sewenangnya di ruang awam manakala hak kebebasan beragama pula dihadkan dalam ruang peribadi semata-mata.

*Muhamad Sayuti Mansor merupakan Pegawai Khas kepada CEO dan Penganalisis di International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia. Beliau boleh dihubungi di: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-BebasNews

Source: https://bebasnews.my/?p=47714

Konflik berterusan antara Perancis dan masyarakat Muslim memasuki episod baharu.

Ia rentetan tragedi pembunuhan Samuel Paty, seorang guru sekolah di Paris gara-gara menayangkan karikatur menghina Nabi Muhammad SAW dalam sebuah kelas berkenaan kebebasan bersuara.

Tambah mengeruhkan keadaan ini apabila Presiden Perancis, Emmanuel Macron, memilih untuk mempertahankan tindakan penyiaran karikatur itu oleh Charlie Hebdo, sebuah majalah satira kontroversi yang sedia terkenal menyiarkan karikatur yang mempersendakan dan menghina agama lain, terutama Islam.

Tidak lama sebelum itu, beliau turut mengeluarkan beberapa kenyataan negatif terhadap Islam yang mengkritiknya sebagai agama yang sedang berada dalam krisis di seluruh dunia.

Tindakan itu menimbulkan kemarahan masyarakat Muslim seluruh dunia dengan beberapa pemimpin dunia Islam seperti Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoan dan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, mengecam tindakan itu. Turut digerakkan kempen boikot produk Perancis di negara Islam.

Provokasi dan penyebaran kebencian terhadap Islam dan masyarakat Muslim ini bukan baru di Perancis. Charlie Hebdo sebagai contoh berulang kali menyiarkan pelbagai karikatur menghina Nabi Muhammad SAW.

Namun, semua ini berterusan dilakukan atas nama kebebasan bersuara, sebuah prinsip yang dijulang tinggi sejak sekian lama dalam budaya dan masyarakat Perancis.

Hal ini terbukti melalui Declaration of Human and Civic Rights pada 1789 yang meletakkan kebebasan bersuara sebagai prinsip kebebasan asasi dan utama dalam masyarakat Perancis.

Justeru, perbuatan mengkritik, mempersenda dan melakukan satira terhadap agama sering dilihat sebagai sebahagian penting daripada prinsip kebebasan bersuara yang dijamin Perlembagaan Perancis.

Pada masa sama, limitasi terhadap pengamalan prinsip ini dilihat terlalu longgar serta terbuka untuk dimanipulasi. Di atas kertas, kebebasan bersuara ini hanya boleh dihadkan serta dihalang apabila pelakunya melampaui batasan seperti menyokong keganasan secara terang-terangan, mencetuskan fitnah dan menyebarkan kebencian.

Namun demikian, secara realitinya larangan ini kurang terpakai apatah lagi apabila membabitkan perbuatan mempersenda dan memperolok agama, terutama terhadap masyarakat Muslim.

Hal ini didorong sejarah panjang kon?ik antara negara dan agama di Perancis yang menatijahkan persepsi negatif terhadap agama. Sebagai kesannya, Perancis hari ini mengamalkan dasar sekularisme garis keras atau dikenali sebagai laïcité.

Ia membezakan antara urusan agama dan negara, mengehadkan agama kepada ruang peribadi semata-mata, seterusnya mena?kan peranan dan sumbangan agama dalam ruang awam.

Sejarah kolonialisme Perancis terhadap dunia Islam pada abad ke-19 dan ke-20 menyaksikan penentangan sengit oleh masyarakat Muslim. Ia seterusnya membawa kemunculan masyarakat minoriti Muslim di Perancis, turut menyumbang kepada imej negatif Muslim dalam kalangan sesetengah masyarakat negara itu.

Hal ini mendorong kemunculan golongan pelampau kanan yang memandang imigran luar terutama komuniti Muslim di Perancis sebagai satu bentuk ancaman kepada negara mereka.

Masyarakat Muslim yang mempunyai identiti berbeza serta teguh mengamalkan agama, dilihat tidak akan mampu untuk berintegrasi sepenuhnya ke dalam negara yang sekular itu.

Justeru, prinsip kebebasan bersuara tanpa panduan dan limitasi yang jelas disertakan dengan persepsi negatif sedia ada terhadap minoriti Muslim Perancis ini menyebabkan mereka menjadi mangsa kepada penindasan, tekanan dan diskriminasi yang dilakukan atas nama kebebasan bersuara.

Kebebasan bersuara kini bertukar menjadi alat tunggangan bagi menjustifikasikan perbuatan mempersendakan Islam yang menjurus kepada Islamophobia.

Hal ini jelas berbeza dengan prinsip kebebasan bersuara menurut perspektif Islam. Islam sejak awal lagi meletakkan tujuan yang jelas bagi penggunaan prinsip kebebasan bersuara ini.

Manusia diberikan kebebasan untuk bersuara dalam rangka untuk mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada orang lain, serta menjauhkan mereka daripada mudarat dan keburukan.

Oleh itu, kebebasan bersuara perlu disertakan dengan tanggungjawab untuk melakukan kebaikan seperti bagi tujuan menasihati, perbincangan (syura), melakukan inovasi (ijtihad), melakukan kritikan dan semak imbang (mu‘aradhah) serta mencegah salah laku (hisbah).

Kebebasan ini tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya bagi tujuan yang sia-sia, apatah lagi menjurus kepada keburukan dan mudarat.

Lantaran itu, Islam meletakkan had sempadan jelas terhadap pengaplikasian prinsip ini. Terdapat larangan keras terhadap perbuatan jahat yang dilakukan atas nama kebebasan bersuara seperti menyakiti orang lain dengan kata-kata, menghasut dan mem?tnah, mencaci, menyumpah seranah serta mempersendakan agama.

Dengan itu, jelas bahawa prinsip kebebasan bersuara perlu dipandu dengan tujuan yang jelas bagi mendatangkan manfaat kepada orang lain, serta tidak boleh melampaui batasan sehingga memudaratkan orang lain.

Tindakan Perancis yang menggunakan alasan kebebasan bersuara bagi membenarkan kebebasan mempersenda dan memperolokkan agama lain, wajar kita tentang dan pertikaikan.

Apatah lagi, terdapat hipokrasi jelas dalam tindakan ini, bila mana kebebasan bersuara dilindungi dengan begitu bersungguh-sungguh, namun pada masa sama, hak kebebasan yang lain terus ditindas dan disekat, terutamanya hak kebebasan mengamalkan agama, seperti yang berlaku dalam kes pengharaman hijab di sekolah dan tempat awam di Perancis.

Sesuatu yang ironi apabila hak kebebasan Muslim untuk beragama terus ditekan dan dihadkan kepada ruang peribadi semata-mata, namun ruang kebebasan untuk melakukan penghinaan dan provokasi terhadap Islam itu sendiri dibuka seluas-luasnya di ruangan awam.

Oleh yang demikian, kita perlu menyampaikan mesej lantang dan jelas kebebasan bersuara ada hadnya!

Prinsip kebebasan bersuara perlu dipandu dengan tujuan yang jelas bagi mendatangkan manfaat kepada orang lain, serta tidak boleh melampaui batasan sehingga memudaratkan orang lain.

 

Penulis adalah Penganalisis Institut Kajian Tinggi Islam Antarabangsa (IAIS) Malaysia.

Berita Harian 29 Oct 2020

Friday, 30 October 2020 11:40

Ethics crucial for pandemic resolution

The Covid-19 pandemic came to us as a surprise. What started as a domestic outbreak of a flu virus has now escalated into a global crisis of health, economy and socio-politics.

It has not since been a year when the first case was reported in Wuhan, China, but it seems that our life before the pandemic has become so distant.

The "new normal" has brought another problem — moral dilemma. In confronting a crisis of this magnitude, it is nearly impossible to live up to all of our moral convictions and beliefs. We are always confronted with contradicting choices.

Choosing one will lead to the abandoning of the other. Take for example the healthcare services in which our medical practitioners have to leave behind their long-held practice in clinical ethics in favour of public health ethics that are better suited with the global pandemic situation.

The goal of public health ethics is to protect the collective interest of society and prioritise the need of the many over an individual patient. Therefore, decisions such as rationing medical resources and postponing nonessential procedures will be made based upon calculated, strategic, and utilitarian choices to accomplish this goal.

But, it is not without a cost. They are carried out at the expense of established clinical ethics focusing on the individual doctor relationship, which promises the best medical treatment and resource allocation based on the patient's best individual interests, regardless of the situation.

Another example is the case of developing a vaccine. While it is unmistakable that the only way out is to have a vaccine, enormous pressure may lead to cutting corners and hastening its production, resulting in unsafe vaccine with hidden risks.

On the other hand, adhering and following conventional testing procedures will take years, with the risk of sacrificing millions more. The same goes for the economy, raising the dilemma between "lives" and " livelihoods".

The Covid-19 pandemic has forced the government to introduce movement control orders, quarantine, and border closing to contain the spread of the virus. While they were undoubtedly taken in good faith to protect lives, they are causing negative economic repercussions.

Last but not least, the Covid-19 crisis also calls into question some important fundamental values that we hold dearly.

Political and constitutional values such as human rights, liberties, and respect for privacy are at risk to be traded off with national security and effective containment actions.

This happens as this pandemic is perceived as a precarious threat to our national security that justifies the government's security measures in the form of closing national borders, cracking down on illegal immigrants, restricting movement, and public surveillance.

These actions, while arguably necessary to some extent, may open the floodgates to xenophobia, far-right movement, restriction of freedom, and privacy concerns.

Hence, all of these conflicts and tensions in our "new normal" life can turn into moral distress. However, Islam provides us with moral and legal guidance.

This guidance, care and respect for others, and the prevention of harm to them can provide us with important inputs and guidelines in managing this moral dilemma.

First, Islamic ethics, with the maqasid al-shariah at its core, teaches us to give preference to the higher objectives and spirits behind the law over its literal and technical senses.

Thus, in the event of a contradiction between our current practices in managing this pandemic with the spirit of Islam — such as the preservation of religion, life, intellect, progeny and property — such practices will have to be amended accordingly.

Second, Islamic ethics offer a sophisticated multi-dimensional structure of priorities, ranging from the highest level of necessities (daruriyyat) to needs (hajiyyat) an d then luxuries (tahsiniyyat).

It will then simulate the various situations in which these values conflict with each other, and then provide resolutions and principles on which values have to be prioritised (fiqh al-awlawiyyat).

Lastly, Islamic ethics also limit the state's preventive actions. It is only allowed to interfere as much as needed and should not take advantage of the situation to suppress individual freedom and liberty.

To conclude, although our struggle with Covid-19 is far from over and the proposed solutions here are by no means conclusive, this deliberation offers a departure point towards a more meaningful discussion on the role of ethics in post-pandemic crisis resolution.

 

The writer is a Special Officer to the CEO of the International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia and analyst. His email is This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Published in: New Straits TIme, Friday 30 October 2020

Source: https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2020/10/636479/ethics-crucial-pandemic-resolution

Kekerapan kes kemalangan maut oleh pemandu mabuk sebagaimana yang dilaporkan dalam akhbar saban hari telah menimbulkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Hal ini telah menyebabkan sesetengah golongan terutamanya masyarakat Muslim menggesa kerajaan untuk terus mengharamkan penjualan arak di Malaysia bagi mengelakkan kejadian seperti ini berulang. Arak yang merupakan sesuatu yang diharamkan dalam Islam dilihat tidak mempunyai sebarang kepentingan untuk terus dibenarkan di Malaysia. Manakala seruan ini telah disambut dengan suara-suara kebimbangan daripada pihak yang lain yang melihat tindakan ini akan menceroboh dan mengganggu hak kebebasan ruang peribadi masyarakat minoriti bukan Muslim di negara ini.

Walhasil, polemik berkenaan pengharaman arak di Malaysia seakan telah menemui jalan buntu. Ini kerana kedua pihak tersebut dilihat tidak mempunyai titik pertemuan. Hujah agama dan kesan buruk daripada arak yang dibawa oleh pihak pertama yang menyeru kepada pengharaman arak dilihat belum mencukupi untuk menjustifikasikan pengharaman arak secara menyeluruh. Manakala hujah berkenaan hak dan kebebasan yang dibawa oleh pihak kedua dilihat lebih bersifat mementingkan diri, kerana mengancam kepentingan masyarakat umum yang lebih besar.

Langkah pertama dalam mencari penyelesaian tuntas bagi isu ini ialah dengan mencari titik perbincangan yang sama di antara dua golongan ini. Satu mekanisme yang jelas diperlukan dalam menyelesaikan pertembungan di antara dua kepentingan, iaitu di antara kebebasan peribadi peminum arak dan kesan mudaratnya kepada orang lain. Justeru, sesuai dengan realiti masyarakat majmuk berbilang bangsa dan agama di Malaysia, berbanding hujah-hujah agama yang emosional, perbincangan daripada aspek kemudaratan arak dilihat lebih berpotensi bagi mencapai sebuah penyelesaian realistik bagi masalah ini.

Dari segi perspektif Islam, arak diharamkan bukan semata-mata di atas dasar ketaatan (ta’abbudi) kepada Allah SWT. Alasan utama di sebalik pengharaman arak ini ialah kemudaratan yang lebih besar kepada manusia berbanding manfaatnya, sebagaimana jelas dinyatakan di dalam al-Qur’an di dalam ayat pengharaman arak, iaitu:

“Mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad) mengenai arak dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya…” (al-Baqarah: 219)

Manakala menurut perspektif perundangan moden, kemudaratan (harm) jelas merupakan asas yang kuat bagi mengkategorikan sesuatu perbuatan sebagai jenayah yang perlu dilarang. Sebagai contohnya, John Stuart Mill, seorang ahli falsafah Inggeris yang terkenal sebagai pembela kebebasan individu daripada campur tangan negara turut mengakui bahawa kebebasan individu perlu dihadkan apabila ia dilihat mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Hal ini kemudiannya diperincikan oleh Joel Feinberg dengan membahagikan kemudaratan kepada empat kategori berdasarkan turutan keutamaannya untuk dijadikan asas kepada limitasi kebebasan individu.

Pertama sebagaimana yang telah disebutkan Mill ialah perbuatan yang mampu mendatangkan kemudaratan kepada orang lain (harm to others). Kemudaratan secara langsung kepada orang lain seperti mencederakan dan menyebabkan kerugian harta benda orang lain merupakan asas yang paling kuat untuk menjadikan sesuatu perbuatan itu sebagai jenayah. Di tahap yang kedua ialah gangguan kepada orang lain (offense to others), walaupun kemudaratan yang dilakukan dalam kategori ini tidak dapat dilihat secara fizikal, namun ianya tetap berlaku seperti mengganggu ketenteraman awam dengan perbuatan yang tidak senonoh serta kata-kata kesat. Manakala kategori yang seterusnya ialah memudaratkan diri sendiri (harm to self). Perbuatan seperti ini lebih rumit untuk ditentukan, kerana melibatkan persoalan kebebasan dan autonomi individu yang sangat dipelihara di dalam falsafah perundangan Barat. Namun dalam sesetengah keadaan, pihak berkuasa tetap mempunyai kuasa untuk campur tangan bagi menghalangnya seperti larangan cubaan membunuh diri dan perbuatan yang membahayakan nyawa seperti tidak memakai tali pinggang keledar. Kategori keempat yang merupakan tahap paling rendah di dalam pembahagian kemudaratan ini ialah salahlaku yang tidak memudaratkan (harmless wrongdoings) seperti maksiat yang dilakukan secara bersendirian yang tertakluk kepada kesedaran moral individu serta tidak memerlukan kepada campur tangan penguasa dan undang-undang.

Oleh itu, jelas bahawa secara umumnya aspek kemudaratan dapat diterima sebagai parameter bagi penentuan pengharaman sesuatu perkara, baik menurut perspektif Islam mahupun perundangan moden. Justeru, dalam membincangkan polemik pengharaman arak ini, jelas bahawa perbuatan meminum arak mampu untuk membawa pelbagai kemudaratan baik kepada orang lain mahupun kepada diri sendiri. Arak boleh menyebabkan kemudaratan kepada orang lain sebagaimana yang berlaku di dalam kes kemalangan maut yang disebabkan oleh pemandu mabuk dan keganasan domestik oleh suami dan ayah yang merupakan kaki botol. Begitu juga arak boleh mendatangkan gangguan kepada orang sekeliling seperti mengganggu ketenteraman awam, membuat kelakuan tidak senonoh dan menghemburkan kata-kata kesat. Manakala perbuatan meminum arak itu sendiri, walau dilakukan dalam keadaan tidak melibatkan orang lain, ianya tetap memudaratkan peminumnya sendiri. Ini tidak dapat disangkal dengan kewujudan bukti-bukti saintifik kajian perubatan yang mengesahkan kesan negatif arak terhadap kesihatan.

Sebagai kesimpulannya, kerajaan sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memelihara kemaslahatan umum rakyat perlu mengambilkira kesemua aspek ini dalam menambahbaik polisi sedia ada berkenaan arak di negara ini. Situasi sekarang jelas menyaksikan polisi sedia ada memberi kelonggaran yang berlebihan terhadap arak, baik daripada aspek penjualan sehinggalah kepada langkah penguatkuasaannya lantas membuka pintu kemudaratan besar kepada umum. Maka langkah yang amat tegas perlu diambil bagi kes dimana peminum arak telah mendatangkan kemudaratan kepada orang lain disekelilingnya, terutama yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Begitu juga di dalam kes di mana peminum arak telah mengganggu ketenteraman umum di tempat-tempat awam.

Manakala sekiranya kerajaan memilih untuk bertoleransi terhadap arak bagi meraikan kebebasan sesetengah golongan, ianya perlulah terbatas bagi kategori ketiga sahaja, dimana peminum arak tersebut memilih untuk mendatangkan kemudaratan kepada dirinya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Untuk itu, satu limitasi yang jelas perlu disediakan dimana arak dibenarkan di dalam ruang peribadi individu serta dipastikan bahawa mudaratnya tidak akan merebak kepada orang lain di sekelilingnya, baik keluarga, jiran mahupun masyarakat.

Akhir kata, dalam kita sibuk berbicara tentang memperjuangkan hak dan kebebasan peribadi, satu perkara yang perlu sentiasa diingat ialah:

“Kebebasan anda berakhir apabila ia mula menganggu kebebasan orang lain.”

Muhamad Sayuti Mansor merupakan Pegawai Khas kepada CEO dan Penganalisis di International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia. Beliau boleh dihubungi di: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Published in: BebasNews.my, Tuesday 2 June 2020

Source: https://bebasnews.my/?p=38028&fbclid=IwAR0GT-OynsiHcSSyPE16zmuZXeuPQa1wsmTeDaHFxBy7NHlNU2MMY6hdzxE

When Datuk Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri stepped down as the Mufti of the Federal Territories of Malaysia to pursue his service as the Minister in the Prime Minister's Department (Religious Affairs), speculation arose as to who would fill the vacancy.

This came as a result of his phenomenal muftiship from 2014-2020, during which he completely revolutionised the office and its fatwa institution, and the high esteem in which he is held by Malaysian Muslims and non-Muslims alike.

All speculation came to a halt with the appointment of Dr Luqman Haji Abdullah. He is a prominent Muslim scholar with a distinctive religious background – son of the renowned Tuan Guru Haji Abdullah of Pondok Lubuk Tapah, who currently serves as the Head of Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies, and also respected member of several syariah and fatwa committees in banks and Councils of Religious Affairs.

Without a doubt, Dr Zulkifli has left some big shoes to be filled in the Federal Territories Mufti's Office. However, we will not do justice by merely making a comparison between the two, as surely, Dr Luqman has his own personality and preferences in manoeuvring his office.

We may refer to the criteria that we look for in a state mufti. First, we have to comprehend the reality of a state mufti. Not many realise that the office of a state mufti is a modern phenomenon. Muftis, as an official position in the state, are influenced by modern developments and nation-state policy orientations.

Unlike the qadi (judge) who was always a state-appointed post, muftis, in earlier times, were independent of the state and acted in private capacity. To issue a fatwa, a mufti had to conduct his own independent reasoning (ijtihad) based on his religious knowledge and piety (taqwa).

The Ottomans were the first to appoint a chief imperial mufti, with the title 'Shaykhul Islam' who had the authority to appoint jurists to various other positions, and serving as head of the religious hierarchy, marked the starting point of official muftiship in the Muslim world that still continues.

For Malaysia, the official fatwa institution and the state mufti's office we see today are strongly influenced by the structure and bureaucracy of British colonialism in Malaya where Islam was increasingly furnished with a formal, institutional structure.

It was with this background that the fatwa issuance became official and a state mufti was appointed to each of the Malay states and the Federal territory. Nowadays, state muftis are responsible directly for advising the Sultans and Yang di-Pertuan Agong in all religious matters, including the issuance of fatwa. They also chair the state's fatwa/syariah committee, are members of the national fatwa council and committee of religious bodies such as the baitulmal/zakat.

As far as fatwa issuance is concerned, the mufti does not have to act alone. The mufti may himself issue his individual fatwa, but in more complex and controversial matters, he solicits the help of the State Fatwa Committee which consists of prominent Muslim scholars. The mufti as the chairman has to call upon the fatwa committee to discuss and take into account expert opinion in related fields before issuing any fatwas.

The more complex issues can also be brought up to be discussed among the state muftis and scholars at the national level during the Muzakarah Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs (MKI). This collective approach to fatwa is the common practice nowadays in line with the concept of collective ijtihad (ijtihad jama'i).

The role of a modern mufti has also gone through considerable change. He is not necessarily required to be a full-fledged mujtahid (mujtahid mutlaq). But the mufti must have bureaucratic, administrative and leadership skills, because the job scope is no longer limited to private ijtihad activity, but involves the complexities of the state's administration of religious affairs. To be a modern mufti, therefore, is to be a religious bureaucrat.

Looking at Dr Luqman's religious and academic background, as well as his experience and expertise in both fatwa issuance and administration, he undoubtedly satisfies all the criteria stated above. If one were to judge him, then it also should be based on his own merits.

The writer is a Special Officer to the CEO of the International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia and analyst. His email is This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Published in: New Straits TIme, Friday 22 May 2020

Source: https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2020/05/594623/religious-bureaucrat-contemporary-underpinnings