Friday, 08 September 2017 10:59

Berlapang Dada Selesai Konflik Perundangan (in Bahasa Malaysia)

Written by

Usaha untuk mengharmonikan undang-undang syariah dan sivil bukanlah sesuatu yang baharu. Cuma, usaha itu sering kali dibayangi konflik perundangan antara kedua-dua undang-undang berkenaan. Konflik tersebut menjadikan usaha berkenaan seolah-olah sesuatu yang sia-sia. Aspek perbezaan bidang kuasa dan amalan perundangan, antara hujah yang sering digunakan.......................Download the full article in pdf attachment (below)