Tuesday, 12 November 2013 14:00

Islam Dan Kedamaian (in Bahasa Malaysia)

Written by

Kemaafan atau keampunan merupakan antara mekanisme yang terdapat di dalam perbahasan teologi dan perundangan Islam. Sepertimana yang terdapat pada tradisi lain, ia berperanan bagi melepaskan seseorang daripada sebarang hukuman, tuduhan, liabiliti sivil, serta kesalahan dalam neraca agama. Hal yang sama dapat juga dicapai dengan mengambil metod-metod yang lain seperti perdamaian, perbicaraan,  serta arahan kehakiman...............Download the full article in pdf attachment (below)

Mohammad Hashim Kamali

Professor Dato' Dr. Mohammad Hashim Kamali is founding CEO of the International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia.

www.HashimKamali.com