Ahmad Ibrahim

Ahmad Ibrahim

Tidak dinafikan bahawa Islam mampu disebarkan dalam pelbagai bentuk dan cara.  Persoalannya, bagaimana kebijaksanaan dalam mengembangkan syiar Islam.  Undang-undang Islam bukan hanya berkisar kepada jenayah hudud atau qisas semata-mata malah pelbagai aspek meliputi politik (Ahkam al-siyasiyyah), komersial (muamalat), ibadat (fiqh ibadat), perundangan keadilan (Ahkam al-Qadha), serta jenayah (fiqh al-jinayat).  Kewangan Islam menyebarkan undang-undang Islam dengan prinsipnya seperti diharamkan bermuamalat dengan riba, dilarang menyewakan premis yang melakukan amalan ditegah al-Quran seperti berjudi, pelacuran, menilik nasib atau minum arak.  Dengan memperkenalkan produk kewangan Islam seperti sukuk, musyarakah, mudharabaha, ijarah, tawarruq, murabahah dan sebagainya, ini bererti pihak terbabit dalam kontrak bersetuju mengikat kontrak menurut lunas syariah.....................Download the full article in pdf attachment (below)

 

 

Peserta takaful boleh menarik nafas lega apabila Majlis Penasihat Syariah (MPS) Bank Negara mengeluarkan satu resolusi bahawa takaful boleh dihibahkan.  Ini bermaksud sebarang faedah kematian boleh diberi terus kepada penama tanpa perlu difaraidkan................Download the full article in pdf attachment (below)

Selalu kita dengar mangsa akibat perbuatan jenayah akan mengalami kemurungan serta kerugian sama ada dari segi kewangan, kecederaan fizikal atau kekusutan psikologi. Teringat saya sebuah kisah yang mana seorang gadis dari Kelantan telah ditoreh mukanya serta menyebabkan kecederaan kepada ibu serta dirinya. Sehingga kini, parut yang melekat serta trauma masih ada dalam diri gadis itu................Download the full article in pdf attachment (below)

Patuh syariah dalam Akta Perkhidmatan Kewangan Islam (APKI) 2013 adalah wajib. Mengikut seksyen 28 akta itu, sebarang kegagalan untuk patuh syariah boleh didenda tidak melebihi RM25 juta dan lapan tahun penjara atau kedua-duanya...............Download the full article in pdf attachment (below)