Wednesday, 17 February 2016 16:52

Sukuk perkukuh penyebaran hukum Islam di Barat (in Bahasa Malaysia)

Written by

Tidak dinafikan bahawa Islam mampu disebarkan dalam pelbagai bentuk dan cara.  Persoalannya, bagaimana kebijaksanaan dalam mengembangkan syiar Islam.  Undang-undang Islam bukan hanya berkisar kepada jenayah hudud atau qisas semata-mata malah pelbagai aspek meliputi politik (Ahkam al-siyasiyyah), komersial (muamalat), ibadat (fiqh ibadat), perundangan keadilan (Ahkam al-Qadha), serta jenayah (fiqh al-jinayat).  Kewangan Islam menyebarkan undang-undang Islam dengan prinsipnya seperti diharamkan bermuamalat dengan riba, dilarang menyewakan premis yang melakukan amalan ditegah al-Quran seperti berjudi, pelacuran, menilik nasib atau minum arak.  Dengan memperkenalkan produk kewangan Islam seperti sukuk, musyarakah, mudharabaha, ijarah, tawarruq, murabahah dan sebagainya, ini bererti pihak terbabit dalam kontrak bersetuju mengikat kontrak menurut lunas syariah.....................Download the full article in pdf attachment (below)