Friday, 15 May 2015 16:14

Manfaat takaful dihibahkan berbanding faraid (in Bahasa Malaysia)

Written by

Peserta takaful boleh menarik nafas lega apabila Majlis Penasihat Syariah (MPS) Bank Negara mengeluarkan satu resolusi bahawa takaful boleh dihibahkan.  Ini bermaksud sebarang faedah kematian boleh diberi terus kepada penama tanpa perlu difaraidkan................Download the full article in pdf attachment (below)