Print this page
Thursday, 13 June 2013 00:00

Sokong wadah keamanan (in Bahasa Malaysia)

Written by

Keamanan membawa kepada keadaan harmoni, integriti, kesederhanaan dan kebahagiaan. Perkataan Islam membawa maksud aman dan selamat. Maksud keamanan sangat luas. Ia bukan hanya meliputi keadaan tanpa konflik. Keamanan membawa kepada sebarang usaha untuk mengelak konflik dan keganasan. Ia meliputi usaha ke arah keseimbangan, kesederhanaan, ketenangan dan tindakan adil ke atas individu serta masyarakat..............Download the full article in pdf attachment (below)

Dr Mohamed Azam Mohamed Adil

Dr. Mohamed Azam Mohamed Adil was Deputy CEO of the International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia from 2013-2022.

[email protected]

https://azamadil.com