Displaying items by tag: COVID19

Privasi dan ruang peribadi amat dititikberatkan undang-undang. Antara elemen pentingnya, perlindungan terhadap maklumat peribadi yang turut merangkumi hak untuk kekal tidak diketahui.

Dalam ajaran Islam, konsep privasi tidak terhad kepada larangan melakukan intipan (tajassus) di kediaman peribadi, sebaliknya merangkumi perlindungan terhadap kerahsiaan maklumat peribadi di ruang awam seperti kandungan perbualan lisan dan surat-menyurat.

Dalam hal ini, tindakan pengawasan berterusan pihak berkuasa terhadap kehidupan seharian rakyat dapat dianggap sebagai satu bentuk pencerobohan terhadap hak ini.

Pada masa sama, pandemik COVID-19 mengubah landskap ini. Pengurusan pandemik efisien terutama dari aspek memutuskan rantaian jangkitan memerlukan pengawasan terhadap pergerakan seharian penduduk.

Begitu juga penggunaan teknologi canggih seperti analisis data raya amat diperlukan. Selari dengan itu, Malaysia tidak ketinggalan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi ini.

Melalui aplikasi digital Mysejahtera, usaha mengesan dan mengasingkan pesakit COVID-19 serta kontak rapat mereka dapat dilaksanakan lebih berkesan, terutama melalui fungsi daftar masuk premis dan pengesanan interaksi antara pengguna.

Sejak itu, jutaan data pengguna ‘dilombong’ dan disimpan bagi tujuan berkenaan.

Namun, kerisauan terhadap ancaman pencerobohan maklumat peribadi melalui tindakan pengawasan tidak dapat dinafikan.

Apatah lagi selama ini hal sedemikian sudah sedia berlaku apabila kita sering mendapat panggilan tidak dikenali yang sudah sedia mengetahui maklumat diri seperti nama dan nombor telefon bagi tujuan promosi mahupun penipuan.

Baru-baru ini, laporan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) mempersoalkan ketidakjelasan kontrak pemilikan sistem aplikasi Mysejahtera dibangunkan dan diuruskan syarikat swasta.

Akibatnya, timbul kebimbangan data jutaan pengguna aplikasi berkenaan mungkin akan disalah guna dan dibocorkan, malah dijual beli kepada pihak ketiga.

Apatah lagi, data berkenaan bersifat sensitif dan menyeluruh seperti nombor pengenalan diri, maklumat kesihatan serta log keluar masuk pergerakan seharian.

Walaupun secara luarannya, data mentah berkenaan kelihatan rambang dan tidak bermakna, melalui saringan serta analisis menggunakan teknologi kecerdasan buatan data raya ini dapat dibaca dan ditafsirkan kepada bentuk tertentu seperti rutin pergerakan seharian, corak pembelian dan pola perkumpulan.

Maklumat peribadi sensitif ini amat berbahaya sekiranya dimanipulasikan untuk kepentingan pihak tertentu contohnya, eksploitasi pendapat awam seperti yang terjadi dalam skandal Cambridge Analytica di Barat dan boleh membuka ruang bagi tujuan jenayah seperti kecurian identiti.

Bagaimanapun, Menteri Kesihatan memberijaminan Kementerian Kesihatan (KKM) menyelia data diperoleh itu sejak ia mula digunakan kerana aplikasi berkenaan milik kerajaan dengan kementeriannya dilantik sebagai pemilik utama bagi pengurusan kesihatan awam negara sejak diputuskan pada 26 November tahun lalu.

Malah, beliau turut meminta Yang Dipertua Dewan Negara untuk membenarkan usul mengenai isu Mysejahtera dibahas pada sidang Dewan Negara, hari ini.

Hakikatnya, usaha giat dari semasa ke semasa wajib dilakukan bagi melindungi keselamatan maklumat peribadi ini. Pada masa sama, ia perlu diseimbangkan dengan kepentingan maslahat umum dalam membendung penularan wabak COVID-19.

Menurut perspektif Islam, tindakan campur tangan kerajaan dalam mengawasi dan memantau maklumat peribadi penduduk diharuskan berdasarkan prinsip siasah syariah serta kaedah fiqh ‘al-darurah tubih al-mahzurat’ yang mengharuskan sesuatu tindakan terlarang ketika suasana darurat seperti dalam menghadapi pandemik ini.

Namun, usah dilupakan kaedah ini juga terikat dengan ketetapan kaedah fiqh lain, iaitu sesuatu keadaan darurat itu perlu dinilai hanya mengikut kadar keperluannya (al-darurah tuqaddar biqadariha).

Oleh itu, bersesuaian dengan keadaan semasa fasa peralihan ke endemik menyaksikan kelonggaran pelbagai prosedur operasi standard (SOP), isu perlindungan maklumat peribadi ini perlu kembali diberikan perhatian serius kerajaan.

Polisi bersifat intrusif terhadap ruang peribadi masyarakat seperti pemantauan maklumat peribadi perlu dinilai semula dan turut dilonggarkan sekiranya dilihat sudah tidak relevan.

Pada masa sama, pihak berkaitan dalam kerajaan perlu tampil untuk menjelas dan memberikan jaminan utuh bahawa segala data peribadi dikumpulkan selama ini adalah selamat daripada sebarang ancaman penyelewengan.

Penganalisis di Institut Pengajian Islam Lanjutan Antarabangsa (IAIS) Malaysia

Source: Berita Harian, 31 Mar 2022

Tagged under

SISTEM ekonomi konvensional hari ini, bersifat linear atau searah, biasanya mengamalkan kaedah ‘ambil, buat dan buang’ (take-make-waste). Ia telah menyebabkan penyusutan sumber alam semulajadi dengan cepat dan mnhggnemburukkan lagi pencemaran alam sekitar. Anjakan sistem ekonomi yang lebih mesra alam perlu dilaksanakan segera bagi mengimbangi keperluan penjanaan pendapatan negara dan penjagaan alam untuk jangka masa panjang. Justeru, idea amalan perindustrian mampan melalui ‘ekonomi kitaran’ boleh diguna pakai untuk menjadi satu dari penyelesaian dalam menangani isu alam sekitar selepas pandemik.

‘Ekonomi kitaran’ dapat mengurangkan eksploitasi sumber alam dengan memaksimumkan kegunaan sesuatu bahan atau produk. Ia dapat mengurangkan sisa buangan daripada tapak pelupusan, dan sekaligus berupaya mengurangkan pencemaran alam sekitar. Sistem ekonomi ini bertujuan untuk mengurangkan pembaziran sumber melalui proses reka bentuk semula, pengurangan bahan mentah, pembaikan prestasi, penggunaan semula, pengubahsuaian, kitar semula dan pemulihan yang akhirnya akan membenarkan penjanaan semula ekosistem alam semulajadi.

Bagaimanapun, dalam tempoh pasca pandemik, terdapat beberapa cabaran dalam melaksanakan ‘ekonomi kitaran’. Cabaran pertama adalah kerajaan perlu mengutamakan perbelanjaan ke arah memulihkan kesihatan awam supaya ia boleh berdaya tahan terhadap pandemik semasa mahupun yang akan datang. Pihak kerajaan juga perlu memperkasakan sistem sokongan untuk membantu individu dan perniagaan yang terjejas dan yang paling penting adalah memulihkan ekonomi negara untuk jangka masa panjang. Oleh itu, bagi memastikan agenda pemulihan alam sekitar tidak ketinggalan dalam ‘cabaran keutamaan’ ini, elemen kemampanan jangka panjang mesti diambil kira sebagai sebahagian daripada keputusan dasar dalam merangka polisi baharu.

Pemikiran strategik dan penilaian sistemik adalah amat penting bagi mengenal pasti pilihan dasar yang dapat memanfaatkan tindakan jangka masa pendek demi kebaikan jangka masa panjang. Ini bermakna, setiap tindakan jangka masa pendek bukan sahaja dapat menyokong pertumbuhan ekonomi, malah ia dapat memberi manfaat kepada kesejahteraan hidup masyarakat setempat dan alam sekitar. Sebagai contoh, mengembangkan dan menambah lagi kemudahan tenaga hijau dapat memberi manfaat bukan sahaja untuk memenuhi permintaan tenaga semasa, tetapi juga dapat mewujudkan peluang pekerjaan kepada kumpulan yang terjejas dan mengurangkan pencemaran alam.

Di Eropah, ‘ekonomi kitaran’ telah menjadi satu pendekatan yang diterima baik dalam mengurus sumber dan mengendalikan bahan buangan. Ia turut melibatkan transformasi ‘sisa buangan kepada tenaga’ atau ‘waste-to-energy’ (WTE) melalui loji pembakaran sampah dalam membersihkan tapak pelupusan serta dapat memulihkan sisa terkumpul dengan menukarkannya kepada tenaga elektrik yang boleh diguna kembali oleh industri dan pengguna. Pemulihan tenaga daripada sisa buangan pada asasnya ialah penukaran bahan buangan yang tidak boleh dikitar semula melalui pelbagai proses, termasuklah pembakaran, pirolisis, pengegasan, pencernaan anaerobik dan pemulihan gas dari tapak pelupusan kepada haba, elektrik atau bahan bakar. WTE memainkan peranan penting dalam pengurusan sisa mampan dan mengurangkan pergantungan kepada sumber fosil yang menyumbang kepada pelepasan karbon yang tinggi.

Cabaran kedua adalah bilangan loji WTE di Malaysia amat sedikit. Malaysia mempunyai loji WTE terletak di Port Dickson, Negeri Sembilan yang mula beroperasi pada Jun 2019. Ia mampu memproses 100 tan sisa setiap hari bagi menjana 25 MW tenaga elektrik. Beberapa lagi loji WTE dengan tujuan sama dijangka akan dibina di Sungai Udang, Melaka; Bukit Payung, Terengganu; Seelong, Johor; Samling, Selangor dan Jabor, Pahang. Memandangkan populasi rakyat Malaysia semakin meningkat, lebih banyak bahan buangan akan dihasilkan dan dengan itu, lebih banyak loji WTE diperlukan untuk menangani isu tapak pelupusan sampah.

Walau bagaimanapun, sesetengah negara seperti Sweden dan Belanda, telah menunjukkan lebihan kapasiti pembakaran yang bukan sahaja menggunakan semua sisa tapak pelupusan mereka sendiri tetapi kini mengimport lebih banyak sisa dari negara jiran bagi tujuan penjanaan tenaga. Kesannya, ia memberi impak besar kepada pasaran kitar semula dan ini sekaligus menjadi cabaran ketiga bagi ‘ekonomi kitaran’. Dengan kata lain, walaupun WTE dapat mengawal pencemaran dan mengurangkan sisa di tapak pelupusan sampah, pembakaran sisa buangan yang berlebihan telah mengenepikan peranan penting kitar semula bahan yang masih boleh digunakan lagi seperti plastik, tin dan kertas.

Akibatnya, kebergantungan kepada lebih banyak sumber mentah baharu tidak dapat dikurangkan kerana sektor kitar semula kian diabaikan dan tidak berupaya untuk memberi sumbangan yang mencukupi. Ini terjadi apabila jumlah sisa buangan yang disalurkan ke sektor kitar semula dan WTE adalah sangat tidak seimbang. Salah satu faktor ia terjadi adalah kerana proses WTE yang kurang rumit dalam mengubah sisa kepada tenaga melalui pembakaran berbanding prosedur kitar semula yang merangkumi pengumpulan, pengangkutan, pengasingan, pembersihan dan pemprosesan semula yang kompleks sebelum produk baharu dapat dihasilkan dan dijual.

Walaupun terdapat cabaran yang besar dalam sektor kitar semula di kebanyakan negara, sektor ini mesti dipertingkatkan dan diperkasakan kerana kitar semula merupakan subset penting dalam ‘ekonomi kitaran’ yang sebenar. Oleh itu, WTE tidak seharusnya menjadi alternatif untuk memintas kegiatan kitar semula dan tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya pilihan yang lebih mudah untuk melenyapkan sisa buangan.

Cabaran keempat adalah sistem pengasingan sisa sedia ada mestilah dibuat lebih cekap dan menyeluruh. Proses pembakaran WTE berfungsi sebagai penyelesaian jangka pendek bagi menguruskan krisis sisa buangan, manakala sistem pengasingan sisa yang baik akan dapat memberi manfaat kepada kedua-dua sektor kitar semula dan WTE untuk jangka masa panjang. Peranan pengasingan sisa buangan menjadi semakin penting ketika penularan pandemik COVID-19 apabila ia menyebabkan peningkatan besar sisa perubatan dan plastik. Kesemua cabaran ini perlu diatasi dengan baik ketika negara sedang berusaha memulihkan ekonomi selepas pandemik tanpa mengabaikan pemeliharaan alam sekitar.

Kesimpulannya, ‘ekonomi kitaran’ ini mampu membawa perubahan positif bukan sahaja untuk ekonomi, malah kepada kesejahteraan alam dan kehidupan rakyat Malaysia dengan potensi peningkatan peluang pekerjaan yang lebih bersih dan selamat sekiranya ia dilaksanakan dengan betul, bersepadu dan sistemik.

Dr Shahino Mah Abdullah. Penulis merupakan Felo Penyelidik di Institut Kajian Tinggi Islam Malaysia atau International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia. Beliau boleh dihubungi melalui emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://bebasnews.my/2022/01/20/cabaran-ekonomi-kitaran-mengekalkan-pemulihan-alam-sekitar-pasca-pandemik/

The idea of sustainable industrial practices through circular economy can be one of the many solutions to address environmental issues post-pandemic as it will reduce the exploitation of resources, maximise their utility, and reduce waste from landfills while minimising pollution.

A circular economy is aimed at reducing waste of resources through redesigning, reducing, repairing, reusing, refurbishing, recycling and recovering processes that will eventually allow regeneration of natural ecosystem.

Ideally, it will prevent the collection of waste in landfills and, to a certain extent, be capable of discarding existing wastes. In the post-pandemic period, there are several challenges in implementing a circular economy.

First, the government has to prioritise expenditure towards recovering public health to be resilient in current and future pandemic events; empower the support system to help affected individuals and businesses; and most importantly, revive the economy in the long run.

Therefore, to ensure the environmental recovery agenda is not left behind, the integration of long-term sustainability must be part and parcel of policy decisions.

For example, building more coal power plants is not the best long-term measure for the people, economy and the environment. Instead, adding and expanding reliable greener energy facilities is beneficial to meet current energy demand while also creating jobs and reducing pollution.

The circular economy involves, among others, the transformation of waste to energy (WTE) through incineration plants to clear landfills and recover collected wastes in the form of electricity back to industries and consumers.

Energy recovery from waste is basically the conversion of non-recyclable waste materials through a variety of processes, including combustion, pyrolisation, gasification, anaerobic digestion and landfill gas recovery, into usable heat, electricity or fuel. WTE plays an important role in sustainable waste management and reduces the reliance on fossil sources with high carbon emissions.

However, countries like Sweden and Holland exhibit incineration overcapacity, which not only used up all their landfills' wastes but now they have to import more wastes from neighbouring countries for energy generation.

From one perspective, the waste-to-energy policy and its implementation there have been successful and indicate their capability to be circular economy nations.

However, this ambitious waste-free economy will potentially impact the recycling market. Excessive incineration of waste to energy will discourage the recycling of reusable materials such as plastics, cans and papers.

Consequently, the need for more raw resources cannot be reduced due to the inability of the recycling sector to make a significant contribution. This is because the amount of waste channelled to the recycling sector and waste-to-energy incinerator is hugely disproportionate.

The reason behind this might be due to a less-complicated process in transforming waste to energy through incineration compared with recycling procedures that include the collection, transportation, sorting, cleaning and complex reprocess before new products can be produced and sold.

Despite the challenges faced by the recycling sector in most countries, it must be improved and empowered since recycling is an essential subset of a circular economy.

Therefore, waste-to-energy should not be an alternative to bypass recycling and shall not be considered as the only and easier option to eliminate waste.

The recycling sector can actually be an opportunity for industries to make a profitable business.

The producer can change the packaging and product design to create market demand for recycled materials and reduce price volatility.

Lastly, the waste sorting system must be made efficient for the long term. WTE incineration process will serve as a short-term solution to manage the waste crisis, while a good waste sorting system will favour the recycling and WTE sectors.

The increasing importance of waste sorting is further underlined since the Covid-19 pandemic saw a large increase in medical and plastic wastes.

In the future, the government must also consider adopting new technology that improves waste-sorting to protect the environment.

The circular economy strategy, which includes integrated and systemic solutions involving waste management, recycling, and WTE initiatives, will further support environmental recovery post-pandemic. Additionally, it will increase job creation and the long-term resilience of the country.

The writer is a Research Fellow at the International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia

Published in: The New Straits Times, Friday 10 Dec 2021

Source : https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2021/12/752961/how-maintain-environmental-recovery-post-pandemic

In the past, fasting was attributed to human spiritual belief in worshiping God for meditation reasons. It has been practised for thousands of years in serving various purposes of life. It is still a practice today. Generally, the practitioners are subjected to certain dietary procedure which trains them to be better disciplined to gain better self-control.

Fasting to Muslims is a practice of abstaining from food and drinks, sexual contact, arguments and unkind language or acts from dawn to sunset. It is the fourth pillar of Islam. 

WHILE we are still grappling with the Covid-19 pandemic, the impacts of planetary catastrophes have begun to rear its ugly head.

Spain, Greece and China are suffering from heat waves, high temperatures, extreme flooding and deadly wildfires.

In an interview in the Veritasium channel, when asked what were among the next problems that will strike humanity post- pandemic, Bill Gates responded that it will be climate change as well as bioterrorism.

This has been made more evident by the alarming code red warning by the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change Working Group I report, Climate Change 2021: the Physical Science Basis, which clearly estimates the high chance that the world might cross the global warming level of 1.5°C increase in the next decade.

Climate-related risks of health and livelihood problems, food source scarcity, shortage of clean water supply, security and economic threats are predicted to intensify if global warming increases by 2°C.

The IPCC has proposed that the world needs to achieve zero carbon emission by 2050, and Malaysia has pledged to reduce its greenhouse gas emission intensity of gross domestic product by up to 45 per cent by 2030.

Government intervention in realising green targets, proper execution of policies and active monitoring of green enterprise performances are critical.

More importantly, the country needs to rethink its long-standing approach of natural resources-led development approach over environmental preservation, and move towards ecologically sustainable growth.

A two-pronged strategy needs to be considered. First, accelerate existing efforts and infrastructures that are in place. Second, develop new paradigms and practice-oriented culture of a circular economy.

Therefore, the ministries that manage the environment, water, energy, natural resources, agriculture, plantations and commodities have strategic roles to play to limit carbon emissions.

Moreover, the government and the public need to ensure effective implementation of long-term planning, such as the Green Technology Master Plan 2017-2030 and Malaysia's Roadmap Towards Zero Single-Use Plastics 2018-2030. In 2015, the government made it mandatory for households to separate solid waste at the source, implemented by the Ministry of Housing and Local Government under the Solid Waste and Public Cleansing Management Act 2007 (Act 672).

However, the lack of a consistent solid waste management policy and precedent has led to an estimated waste recovery rate of only less than five per cent. Therefore, devising a clear policy or law pertaining to waste management especially in major cities is indispensable.

Cities like San Francisco and Seoul should become our models. Through effective policies and laws, they managed to divert 80 per cent of their local daily wastes from landfills through recycling and turning their food wastes into compost for plantations.

In addition to circular economic policies and mechanisms in its manufacturing and waste management activities, Malaysian authorities also need to aggressively adopt policies that improve the lifestyle of its population.

This primarily involves redesigning business models whereby all products manufactured are easily recyclable, repurposed or reused, and utilises sustainable sources of raw materials.

This may ensure products continue to circulate as long as they can, and minimise the use of natural resources in creating new ones.

It is more timely than ever for the establishment of a Special Parliamentarian Committee on Environment, Climate Change, Energy and Technology as announced by the Parliament speaker in 2019.

This committee needs to become a coordinator for multidimensional strategies of curbing the impact of climate change.

No time should be wasted to come up with a concerted effort across sectors and agencies if we are serious about preserving the planet for the next generation.

The writer is a Research Fellow at the International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia.

Published in: The New Straits Times, Wednesday 29 September 2021

Source : https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2021/09/731752/race-against-time-save-planet-next-generation

In the past, fasting was attributed to human spiritual belief in worshiping God for meditation reasons. It has been practised for thousands of years in serving various purposes of life. It is still a practice today. Generally, the practitioners are subjected to certain dietary procedure which trains them to be better disciplined to gain better self-control.

Fasting to Muslims is a practice of abstaining from food and drinks, sexual contact, arguments and unkind language or acts from dawn to sunset. It is the fourth pillar of Islam. 
Tagged under
30 September 2021 (Khamis)
20:30 - 22:30am (Malaysian Standard Time)
 
Published in Past Events
Tagged under
04 October 2021 (Monday)
10:00am - 11:30am (Malaysian Standard Time)
 
Published in Past Events

DUNIA masih tidak mampu keluar dari belenggu COVID-19 walau pun pelbagai langkah pencegahan diambil hampir dua tahun. Daripada kaedah ‘lockdown’, penguatkuasaan SOP, sehinggalah kepada pemberian vaksin secara mega di seluruh dunia, semakin dilawan semakin bermutasi pula virus tersebut menjadi varian-varian baharu dan dikhabarkan lebih bahaya. Perkembangan ini menyemarakkan lagi pertembungan antara dua kelompok masyarakat era 2021 CE (Covid Era), iaitu golongan anti-vaksin dan pro-vaksin.

Wabak pandemik bukanlah fenomena baharu. Sekitar pertengahan kurun ke-14, wabak Black Death tercetus di Asia Tengah berpunca daripada bakteria bawaan tikus. Ia merebak begitu pantas di Asia, Eropah, Afrika Utara dan beberapa bahagian dunia lain. Masyarakat dunia ketika itu tidak mengetahui punca wabak tersebut, apatah lagi cara merawatnya. Yang terdaya mereka lakukan hanyalah berdoa dan berlindung di rumah-rumah ibadat, menyebabkan semakin ramai mangsa dijangkiti dan terkorban. Sebelum era kemajuan perubatan muncul, masyarakat Eropah misalnya menyalahkan kaum Yahudi kerana didakwa membawa sial. Amalan ilmu hitam serta kemurkaan Tuhan dan dewa-dewi juga didakwa sebagai penyebab wabak. Ia adalah penjelasan paling mudah untuk memahami punca sesuatu wabak.

Black Death membunuh sekitar 200-700 juta manusia dalam tempoh kurang 10 tahun, ketika era perhubungan dan pengangkutan masih di peringkat asas, dan populasi dunia tidak sesarat hari ini. Bermaksud dalam abad moden ini kita lebih berisiko tewas akibat pandemik. Justeru bagaimana caranya kita bangkit melawan?

Ketika COVID-19 muncul dua tahun lalu, kita begitu berharap supaya vaksin COVID-19 segera ditemukan. Dengan kemajuan sains dan teknologi, kini sudah ada beberapa pilihan vaksin, tetapi ramai pula yang menolaknya. Sekali lagi golongan Yahudi dan sekutu-sekutunya dipersalahkan.

Golongan anti-vaksin mendakwa vaksin-vaksin COVID-19 masih dalam peringkat eksperimen, dan manusia bukanlah tikus makmal. Vaksinasi didakwa usaha terancang ‘gerakan rahsia berpengaruh’ untuk mengurangkan populasi dunia secara mendadak, selain menguasai ekonomi dan politik global.

Idea sekumpulan saintis elitis berkonspirasi mencipta vaksin berbahaya untuk meranapkan 8 bilion umat manusia sebenarnya sukar diterima akal. Para saintis sebenarnya paling sukar untuk bersetuju sesama sendiri. Jika ujian-ujian membuktikan sesuatu vaksin itu membahayakan nyawa, saintis global akan sepakat menolak penggunaannya. Dunia moden pernah mengharungi wabak Spanish Flu, Ebola, SARS, AIDS dan sebagainya. Dalam tempoh krisis itu, masyarakat umum dunia lebih mempercayai sains berbanding teori-teori konspirasi.

Teori konspirasi menarik pengikut yang ramai kerana ia menawarkan penjelasan mudah mengenai isu-isu rumit kepada orang awam. Sejarah manusia diwarnai siri peperangan, krisis, revolusi dan pandemik yang rumit untuk dijelaskan. Dengan mempercayai teori-teori konspirasi, seseorang akan memiliki perasaan seolah-olah memahami segala-galanya. Sekiranya kepercayaan kepada teori konspirasi ini berkembang, usaha untuk membanteras COVID-19 akan menjadi sukar.

Kerajaan didakwa tidak telus dan menyembunyikan fakta sedangkan semakin ramai rakyat jatuh sakit bahkan meninggal dunia selepas divaksin. Pelbagai ‘bukti’ kesan sampingan dan kematian akibat vaksin dikeluarkan. Penolakan dan propaganda seperti ini mencabar usaha kebangsaan melawan COVID-19, sekali gus membahayakan diri dan orang lain. Sedar atau tidak, apa yang lebih berbahaya daripada virus COVID-19 itu sendiri adalah keengganan untuk semua pihak bekerjasama dalam tempoh getir ini.

Sebenarnya, tidak semua yang menolak vaksinasi itu berpendirian anti-vaksin atau pentaksub teori konspirasi. Ada dalam kalangan mereka itu profesional bidang perubatan dan pakar vaksinasi sendiri. Justeru perlu ada dialog dan kerjasama dengan kumpulan profesional ini. Inisiatif YM Tengku Mahkota Johor (TMJ) untuk memahami kumpulan guru di Johor yang enggan divaksin juga boleh dijadikan contoh. Vaksin bukanlah segala-galanya, tetapi menolaknya bulat-bulat akan menyebabkan kesukaran tambahan kepada negara di peringkat nasional dan global.

Saranan menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Dato’ Sri Dr. Adham Baba supaya negara mula menghasilkan vaksin buatan tempatan sepatutnya diterima secara serius, dan bukannya disambut dengan sindiran politik dan lelucon. Sekiranya vaksin luar negara menjadi kegusaran, justeru sudah masanya kita bersungguh mencipta penawar atau vaksin formula sendiri, yang kita tidak ragu dan buktikan sendiri keberkesanannya.

Menteri Kesihatan, Khairy Jamaluddin telah mengumumkan Malaysia bakal memasuki fasa endemik COVID-19 bermula hujung Oktober 2021. Kerajaan Malaysia tidak memaksa setiap rakyatnya untuk divaksinasi, tetapi ia terus digalakkan supaya pelbagai sektor dalam negara dapat dibuka dan kehidupan rakyat dipulihkan walau pun dalam norma baharu. Ia juga bagi mengelak sekatan-sekatan yang terpaksa dilakukan dalam urusan seharian demi kemaslahatan semua.

Sekiranya kesan jangka panjang vaksin terhadap kesihatan menjadi kekhuatiran, mungkin kita juga perlu memikirkan bahan-bahan yang kita ambil setiap hari. Makanan diubah secara genetik (GMO), makanan diproses seperti sosej dan daging burger, ikan diawet formalin, buah-buahan disalut lilin, sayur-sayuran disemburi racun serangga, perasa makanan tiruan, rokok dan vape, semuanya memberi kesan buruk jangka panjang kepada kesihatan, bahkan menyebabkan begitu banyak kematian. Bezanya, ia tidak disuntik masuk ke badan. Ia juga tidak ‘dipaksa’, tapi majoriti kita mengambilnya. Tidak ramai pula berjuang menolak pengambilan bahan-bahan tersebut.

Jika vaksinasi COVID-19 menjadi punca paranoia kerana didakwa usaha terancang mengurangkan populasi manusia di dunia, normalisasi homoseksualisme dan gaya hidup LGBTQ juga usaha halus yang ‘dicucuk’ ke dalam pemikiran masyarakat moden, supaya manusia tidak membiak. Ini jauh lebih berbahaya dan menjijikkan berbanding kaedah vaksinasi kerana berpotensi meruntuhkan institusi kekeluargaan, moral dan agama.

Dalam keadaan masih tiada penawar ampuh mencegah dan merawat COVID-19, kita memerlukan masyarakat yang tidak terlalu paranoid dengan teori-teori konspirasi, dan menerima hakikat vaksinasi sebagai kaedah paling berkesan setakat ini, jauh lebih baik daripada tiada vaksin langsung. Ia terbukti secara saintifik mengurangkan kes pesakit dimasukkan ke hospital. Sungguh pun tidak mampu mengelak individu daripada dijangkiti atau menjangkiti orang lain, apatah lagi mencegah kematian, vaksinasi COVID-19 tidak patut dipandang enteng dan serong.

Nur Iman Ramli, Pegawai Eksekutif Persidangan, IAIS Malaysia.

– BebasNews

https://bebasnews.my/?p=69974

HARI ini kita sudah mendengar golongan divaksin (vaccinated) dua dos lengkap bakal beransur-ansur diberikan kebebasan seperti yang dinikmati sebelum wujudnya COVID-19. Perdana Menteri Sementara, Tan Sri Muhyiddin Yassin juga telah mengumumkan tambahan kemudahan kepada penerima lengkap dua dos vaksin COVID-19, yang antaranya melibatkan aktiviti ‘dine-in’ di premis-premis jualan makanan yang kini dibenarkan bagi negeri-negeri fasa 1 PPN.

Manakala golongan tidak divaksin (unvaccinated) akan mula sedar mereka bakal berdepan pelbagai sekatan, walau pun untuk melakukan aktiviti semudah masuk ke pasar raya, apatah lagi untuk ke luar negara. Golongan tidak divaksin ini mungkin terdiri daripada mereka yang mahu divaksin, tetapi belum mendapat atau membuat janji temu vaksinasi atas sebab-sebab tertentu. Ada juga yang tidak mahu terus divaksin atas alasan seperti fobia terhadap jarum (trypanophobia) atau lebih membimbangkan, terkeliru dengan teori-teori konspirasi seperti golongan anti-vaksin.

Pada 19 Ogos 2021, Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin Covid-19 (JKJAV) mengeluarkan kenyataan, sebanyak 50.2%, daripada populasi dewasa negara telah menerima dua dos lengkap vaksin COVID-1. Manakala 75.3% daripadanya pula menerima sekurang-kurangnya satu dos. Atas kesedaran dan rasa tanggungjawab, golongan lengkap divaksin dua dos dilihat masih berhati-hati untuk menjalankan aktiviti di luar rumah kerana kes harian masih tinggi.

Semua data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia menunjukkan pengambilan vaksin mampu mengekang jangkitan COVID-19. Mereka yang enggan divaksin, terutamanya golongan anti-vaksin mendedahkan diri kepada risiko besar dan berbahaya. Virus memerlukan manusia untuk dijangkiti supaya ia dapat membiak. Semakin ramai kelompok manusia yang lemah dan terdedah kepada jangkitan, lebih mudah untuk virus bermutasi.

Golongan ini juga didapati tidak begitu gerun dengan apa jua virus, justeru tidak berminat untuk mengambil sebarang jenis vaksin. Apa yang dibimbangkan adalah mereka tidak serius mengambil langkah berjaga-jaga pula, kerana tidak percaya akan bahaya virus COVID-19 itu sendiri.

Memang benar, tiada kesalahan dalam peruntukan Akta 342 akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 bagi individu yang tidak mahu mengambil suntikan vaksin COVID-19. Vaksin diambil secara sukarela oleh rakyat Malaysia atas kesedaran dan tanggungjawab kepada diri, keluarga dan masyarakat.

Walau pun tidak boleh dipaksa, kita berharap golongan enggan divaksin tidak terlalu mementingkan diri sendiri. Mereka masih boleh menyumbang kepada usaha menurunkan kes penularan COVID-19, dengan cara mengamalkan sikap seperti mereka yang divaksin – jaga SOP dan hormati orang lain.

Walau apa jua dakyah golongan anti-vaksin, contohnya mengatakan betapa gerunnya jika vaksin-vaksin diragui disuntik ke dalam tubuh, kita khuatir suatu masa nanti mereka pula akan menjadi golongan yang ‘digeruni dan dihindari.’ Apa jadi sekiranya kita sudah hampir kepada sifar kes jangkitan, tetapi golongan enggan divaksin ‘merosakkan’ semuanya?

Oleh itu, akan wujud pelbagai sekatan untuk tidak membiarkan golongan tidak divaksin bergerak secara berleluasa. Keadaan tidak akan menjadi lebih mudah kepada golongan tersebut. Sebelum sebarang urusan harian biasa menjadi lebih ‘sukar, lambat dan mahal’, maka sebaiknya mereka mula memikirkan kepayahan yang lebih besar jika tidak divaksin, bukan hanya kepada diri sendiri, bahkan insan yang di bawah tanggungan mereka.

Seperti mana golongan anti-vaksin mahukan kebebasan menolak vaksinasi dan dilindungi undang-undang anti-diskriminasi, begitu jugalah golongan divaksin mahukan kebebasan daripada ancaman COVID-19, supaya mereka bebas semula mencari rezeki, bebas pulang menjenguk ibu bapa di kampung, dan bebas daripada ketakutan kehilangan nyawa sendiri dan keluarga angkara COVID-19.

Timbul persoalan, adakah akan munculnya era ‘kasta’ bentuk baharu yang akan mengasingkan atau mendiskriminasikan golongan tidak divaksin daripada yang divaksin? Mungkin ada yang bakal merungut apabila tempat-tempat tumpuan awam bakal memperkenalkan tempat duduk atau laluan VIP sahaja kepada golongan divaksin. Untuk menikmati kemudahan lorong hijau (green-lane), seseorang yang mahu ke luar negara mungkin akan diminta untuk mempamerkan sijil vaksinasi digital. Dengan itu, golongan tidak divaksin akan mendapati diri mereka semakin terpinggir dalam gerak usaha negara dan juga dunia, yang mahu segera keluar dari cengkaman COVID-19.

Untuk mengatakan ia suatu bentuk kasta baharu mungkin agak keras. Mana-mana pihak sekali pun tidak patut secara melulu mengambil sebarang langkah mendiskriminasikan golongan yang masih belum atau menolak vaksinasi. Penerangan dan pendidikan mengenai manfaat vaksinasi perlu diteruskan. Hak dan kebebasan setiap individu perlu dihormati dan dilindungi pada setiap masa.

Tetapi sekatan-sekatan mungkin tidak dapat dielakkan sekiranya negara mahu mencapai pemulihan maksimum. Mudah untuk mengenal pasti golongan perokok sejurus mereka menyalakan rokok. Yang tahu tanggungjawab dan menghormati orang lain akan terus menuju ke ruang merokok disediakan. Bagaimana pula kaedah mengenal pasti orang yang tidak divaksin sekiranya tiada sekatan dan pengasingan?

Kita masih belum merdeka dari cengkaman COVID-19. Dalam kehidupan ‘separa normal’ ini, norma-norma biasa yang kita anggap tidaklah begitu bermakna suatu masa dulu kini dirasakan begitu berharga. Nikmat kebebasan tersebut ‘dirampas’ sudah hampir dua tahun. Sempena Bulan Kemerdekaan ini, sebarang usaha untuk membebaskan negara dari COVID-19 seperti program vaksinasi seharusnya disambut baik seluruh rakyat Malaysia.

Nur Iman Ramli, Pegawai Eksekutif Persidangan, IAIS Malaysia.

– BebasNews

https://bebasnews.my/?p=68176

Tagged under
Monday, 23 August 2021 11:06

Circular economy can save environment, jobs

One can find discarded face masks and gloves in cities, streets, drains, rivers and sea due to people taking environmental cleanliness for granted.

We should not rely solely on the government and non-governmental organisations to reduce waste.

Manufacturers have to "rethink" before producing products that eventually put the environment as the receiving end. Similar to consumers' 3R (reduce, reuse and recycle) practices, manufacturers should have environment friendly practices in their production process.

Expanding the 3R to 7R (rethink, refuse, reduce, repurpose, reuse, recycle and rot) will further support ecological sustainability. Another form of 7R (rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, recover and recycle) adopts the circular economy model.

 
A circular economy adopts an opposite approach to the traditional business model with linear economic practices that usually begins with the utilisation of resources and ends up as wastage.

The conventional economic system practises "take-make-waste" that drains natural resources due to the manufacturing of unsustainable products, which increase the burden of landfills. A circular economy avoids the non-sustainable use of resources and allows the regeneration of the natural system.

In the 7R principle, the "rethink" is for manufacturers to be mindful of the use of resources, including waste production, since the business model should address the issue of depleting resources and waste reduction.

An alternative is adopting a shared economy, which operates with fewer resources compared with the conventional business model with singular ownership.

The "reduce" of resources encourages manufacturers to apply lean design principles and extend product life spans, which curb wastage. The "reduce" in this case can also mean making a product that can last longer.

It will allow manufacturers to keep existing equipment much longer or transfer it to other users. It is also applicable for consumers who own the product and maintain it for their use. These measures not only save money but also the environment in the long run.

"Reuse" means transferring used products that are in good condition to other users, for example, through a second-hand marketplace. It can benefit manufacturers that maintain the quality of their equipment and products, allowing consumers to get affordable, well-maintained used items.

"Refurbish" will allow the transformation of used products into new ones with new designs or performances. It can mean upcycling old products by giving them new life.

"Refurbish" is applicable when the product is beyond repair and refurbish. The product has to be dissembled before being recycled. Electrical components may contain precious materials such as gold.

By adopting the "circular economy" 7R principles, nothing ends as wastage. There will be no more build-up of waste in landfills. The existing waste in landfills can be discarded through the above principle via energy conversion.

A circular economy can be the right strategy for manufacturers to save the environment and money, as well as return jobs lost during the pandemic.

The writer is a Research Fellow at the International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia

Published in: The New Straits Times, Monday 23 Aug 2021

Source : https://www.nst.com.my/opinion/letters/2021/08/720245/circular-economy-can-save-environment-jobs

In the past, fasting was attributed to human spiritual belief in worshiping God for meditation reasons. It has been practised for thousands of years in serving various purposes of life. It is still a practice today. Generally, the practitioners are subjected to certain dietary procedure which trains them to be better disciplined to gain better self-control.

Fasting to Muslims is a practice of abstaining from food and drinks, sexual contact, arguments and unkind language or acts from dawn to sunset. It is the fourth pillar of Islam. 
30 Ogos 2021 (Isnin)
8:30pm (Malaysian Standard Time) / 7:30pm (Indonesia Time)
 
Published in Past Events
Tagged under
Page 1 of 6